Mantolama.co REKLAM SÖZLEŞMESİ

Madde 1
TARAFLAR

Bu sözleşme; adresi YTU Davutpaşa Kampüsü Teknopark D2 No:102 Esenler/ İstanbul olan Sword-IT Yazılım Hizmetleri ile www.Mantolama.co isimli internet sitesinin aşağıda belirtilen hizmetlerinden faydalanan MÜŞTERİ arasında akdedilmiştir.

Madde 2 
KONU

İşbu sözleşmenin konusu, Mantolama.co adlı internet sitesi reklam alanlarında kendi reklamlarını yayınlamak isteyen şahıs ya da firmaların Mantolama.co ile karşılıklı yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Madde 3 
SWORD-IT YAZILIM HİZMETLERİ ‘NİN SORUMLULUKLARI

3.1. Sword-IT Yazılım Hizmetleri, Mantolama.co isimli internet sitesi içerisinde ve tamamen bu sitenin formatına/kurallarına bağlı kalarak, MÜŞTERİ 'ye ait reklam yayınlanması ile ilgili olarak teknik hizmet desteği verecektir.

Sword-IT Yazılım Hizmetleri, iş bu sözleşme kapsamında verilen hizmetin kesintisiz olarak sağlanabilmesi hususunda elinden gelen her türlü çabayı sarf edecektir. Ancak Sword-IT Yazılım Hizmetleri ‘nin elinden geleni yapmasına karşın önlenemeyen teknik arızalardan dolayı hizmetin sağlanamaması halinde MÜŞTERİ, Sword-IT Yazılım Hizmetleri 'ni sorumlu tutmayacağını ve bir hak veya tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

3.2. Sword-IT Yazılım Hizmetleri’ nin sözleşme konusu hizmeti MÜŞTERİ 'ye sunma yükümlülüğü hizmetin satın alınması ile ilgili olarak MÜŞTERİ tarafından verilen kredi kartı limitinin hizmet bedelini karşılayacak düzeyde olması ve Sword-IT Yazılım Hizmetleri ’nin işbu kredi kartı vasıtasıyla hizmet bedelini tahsil edebilmiş olması veya MÜŞTERİ tarafından sözleşme konusu hizmet bedelinin EFT veya banka havalesi suretiyle Sword-IT Yazılım Hizmetleri ‘ne ödenmiş olması şartına bağlıdır.

3.3. Mantolama.co isimli internet sitesinin amacı, Mantolama sektöründe yer alan her türlü ürün ve hizmeti internet ortamındaki milyonların faydasına sunmaktır. Gerek hizmetin arzı ve gerekse iletişim enstrümanları ve üyelerin girdileri yönünden Sword-IT Yazılım Hizmetleri 'ne hiçbir sorumluluk yüklenemez. MÜŞTERİ ve kullanıcılar arasındaki hiçbir işlemde, Sword-IT Yazılım Hizmetleri ‘nin bizzat taraf olduğu özel anlaşmalar dışında, hukuki sorumluluk taşımaz.

Madde 4 
MÜŞTERİ'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. MÜŞTERİ, Sword-IT Yazılım Hizmetleri ‘nin sahibi olduğu Mantolama.co internet sitesinde belirtilen hizmetlerden yararlanabilmesi hizmetin ücretini kredi kartı veya eft/havale suretiyle Sword-IT Yazılım Hizmetleri 'ne ödemesi gerekmektedir.

4.2. MÜŞTERİ, satın almış olduğu hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, MÜŞTERİ, başkalarının interneti kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. MÜŞTERİ, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı kabul ve taahhüt eder.

4.3. MÜŞTERİ, Mantolama.co adlı sitenin her hangi bir bilgisini, dizaynını, logosunu, bannerını varsa kendisine sunulan hizmeti üçüncü sahıslara vermemeyi kabul ve taahhüt edip aynı zamanda Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi taktirde Sword-IT Yazılım Hizmetleri ’nin bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için MÜŞTERİ 'ye rücu edilir. 

4.4. MÜŞTERİ, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi taktirde Sword-IT Yazılım Hizmetleri ’nin bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için MÜŞTERİ 'ye rücu edilir.

4.5. MÜŞTERİ, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi taktirde Sword-IT Yazılım Hizmetleri ’nin bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için MÜŞTERİ 'ye rücu edilir.

4.6. MÜŞTERİ, yayınlanacak reklamda belirtilen bilgi ve fotoğrafların doğru olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceğini,yayınlanan görüş, düşünce, ifade ve resimlerin Sword-IT Yazılım Hizmetleri ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendisini bağlayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.7. Sword-IT Yazılım Hizmetleri ’nin her zaman, tek taraflı olarak MÜŞTERİ 'ye verilen hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma/iptal etme hakkı vardır. MÜŞTERİ iş bu tasarrufu peşinen kabul eder. Bu durumda Sword-IT Yazılım Hizmetleri 'nin sorumluluğu, henüz MÜŞTERİ tarafından kullanılmamış olan hizmetin bedelinin iadesi ile sınırlıdır.

4.8. MÜŞTERİ, ücretlendirme ve kullanılan hizmetin hesabı konusunda Sword-IT Yazılım Hizmetleri kayıtlarının tek muteber kayıt olduğunu ve bu kayıtlara hiçbir şekilde itiraz etmemeyi kabul etmiştir.

4.9. Sword-IT Yazılım Hizmetleri, MÜŞTERİ verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, MÜŞTERİ yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. MÜŞTERİ bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği hiçbir zararla ilgili olarak Sword-IT Yazılım Hizmetleri 'n den herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

4.10. Yukarıda sayılan maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal eden MÜŞTERİ, iş bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludur. Ayrıca iş bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde Sword-IT Yazılım Hizmetleri ’nin MÜŞTERİ 'ye karşı iş bu şartlara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklı olacaktır.

4.11. Sword-IT Yazılım Hizmetleri, MÜŞTERİ 'nin sistemi iş bu şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, MÜŞTERİ 'yi yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda Sword-IT Yazılım Hizmetleri işbu sözleşmede öngörülen tedbirleri de almak hakkına sahiptir.

4.12. MÜŞTERİ Mantolama.co adlı sitede yayınlamak istediği reklamı (resim, logo, ilan, flaş v.b) kendi hazırlatmak zorundadır. Reklam hazırlatma hizmetini Sword-IT Yazılım Hizmetleri ‘n den istemesi durumunda hazırlama bedelinin EFT veya banka havalesi suretiyle Sword-IT Yazılım Hizmetleri ‘ne ödenmiş olması şartına bağlıdır.

4.13. MÜŞTERİ, Sword-IT Yazılım Hizmetleri ’nin reklam hzimetinden faydalandığı süre içinde Mantolama.co üyelik süresi sona ermesi durumunda üyelik süresini uzatmazsa yayında olan reklamı da Mantolama.co üyesi olmayan firmalar Mantolama.co sitesinde reklam veremez ilkesinde dolayı üyelik süresi sonunda yayından kaldırılır. Reklam veren firmalar bu hükmü reklam başlangıç tarihinden itibaren kabul eder.

4.14. MÜŞTERİ, Sword-IT Yazılım Hizmetleri ’nin hizmetlerinden faydalanmaya başladığı andan itibaren iş bu sözleşmenin tüm hükümlerinin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder.